Skip to main content

Teamarbete & Ledarskap

  • Du och kollegorna är ett bra team tillsammans och vill veta hur ni tar er till nästa nivå
  • Viktigt att hitta möjligheter till förbättring och utveckling av ett ledarskap som fungerar och kan slipas på
  • Vi ska hitta enkla metoder för att jobba med vårt samarbete och lära känna våra kommunikations- och agerandemetoder
  • Lite nya idéer och annorlunda, kreativt tänkande ger fortsatt framgång med ett teamarbete
  • Du som ledare får egna nycklar och verktyg att ständigt utveckla och arbeta med

För utbildningar och föreläsningar inom detta område kan många ämnen ingå som bl a:

Teamtänk  |  Persontyper  |  Ansvar  |  D.I.S.C  |  Respekt  |  Kommunikation  |  Kroppsspråk  |  Styra-Leda  |  Rollfördelning  |  Motivation  |  Morot-Piska  |  Konflikthantering  |  Utvecklingstekniker

Teamarbete Ledarskap