Skip to main content

 Det första intrycket & Kundbemötande

  • De flesta av oss tar in information främst via synsinnet och därför är det visuella intrycket så viktigt att få rätt vid första kontakten med en ny person
  • Du har 90 sekunder på dig innan kunden har bestämt vad han tycker om dig och om företaget – lär dig hur du får det rätt
  • Vårt kroppsspråk är vårt ”största” språk. Med rätt rörelser och gester ger du de rätta signalerna
  • Du vill snabbt få kunden trygg med dig och du vill inge förtroende – rätt kundbemötande gör det
  • Vår image är vår identitet. Du, företagets lokaler, er hemsida mm ja allt ska visa vem ni är och vad ni står för

För utbildningar och föreläsningar inom detta område kan många ämnen ingå som bl a:

Kroppsspråk | Presentationsteknik | Kommunikation | Image | Färg & Stil | Sinnen | Signaler | Öppningar | Retorik | Exponering | Kundens tänk