Skip to main content

Mål & Motivation

  • Dina mål är din hjälp att varje dag fatta rätt och bra beslut
  • Målet hjälper dig att ständigt lyckas och därmed hela tiden ha en hög motivation och engagemang
  • Din höga motivation och energi ”smittar” av sig på dina kunder och dina medarbetare
  • Många små uppnådda mål ger dig styrka att vara kreativ och proaktiv
  • Du får hjälp att jobba med mål och rätt mentalt tänk enskilt eller i grupp, vad som är mest effektivt för dig

För utbildningar och föreläsningar inom detta område kan många ämnen ingå som bl a:

Proaktiv | Motivation | Inspiration | Feedback | S.M.A.K | Mental styrka | Attityd | Självbild | Energi | Handlingsplan | Framgång | Självförtroende  | Resultat | Vinning